Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,247 17,699
CHF 23,102 23,660
EUR 25,440 26,283
GBP 29,632 30,107
JPY 210 220
THB 752 784
USD 23,145 23,265