Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,530 17,990
CHF 23,285 23,848
EUR 25,955 26,815
GBP 28,782 29,243
JPY 213 223
THB 740 771
USD 23,190 23,310