Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,179 17,630
CHF 23,046 23,603
EUR 25,343 26,183
GBP 28,545 29,002
JPY 208 216
THB 746 777
USD 23,145 23,265