Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,085 17,533
CHF 23,030 23,492
EUR 25,984 26,792
GBP 29,318 29,788
JPY 206 215
THB 719 749
USD 23,335 23,455